Origen del STAND UP PADDLE

La palabra SUP es correspon a les sigles de Stand Up Paddle, que significa remar/palejar dempeus.

Tu Primera Tabla de SUP

Primera VEZ encima de una tabla de Stand Up Paddle?
Si el SUP ya estaba en “auge” hace 8 años, con la situación actual el “auge” se ha convertido en un “Boom” histórico en España

Beneficis del STAND UP PADDLE

Aquesta preciosa disciplina atrau a un públic molt divers però tots busquem el mateix, benestar i connectar directament amb la natura.